Магистратура

Магистратура

Білім беру деңгейі: жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім.

Академиялық дәрежесі: жаратылыстану ғылымдарының магистрі.

Мамандықтар:

5В060800 – «Экология».

6M073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігі қауіпсіздігі»

6М091100- «Геоэкология и табиғатты пайдалануды басқару»

Оқу мерзімі:

– ғылыми және педагогикалық бағыт – 2 жыл.

– кәсіби бағыт – 1,5 жыл (1 жыл).

«6М060800 – Экология»

Магистратура  2011-2012 оқу жылында басталған және ол тәжірибелік білім беру бағдарламасы бойынша жүргізіледі. Мынадай пәндер оқылады: табиғатты пайдаланудағы эколого-экономикалық негіздер, экологиялық сараптама және аудит, тәуекелді бағалаудың заманауи әдістері және т.б.

6M073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігі қауіпсіздігі»

Магистратура   2011- 2012 оқу жылында басталған және ол тәжірибелік білім беру бағдарламасы бойынша жүргізіледі. Мынадай пәндер оқылады: ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, жобалау, басқару, техника, технология қауіпсіздігін бағалау және қауіпсіз, қолайлы еңбек жағдайымен қамтамасыз ету және т.б.

6М091100- «Геоэкология и табиғатты пайдалануды басқару»

2011 – 2012 оқу жылынан бастап, құрамына осы бағыттағы 2 оқу бағдарламасы кіретін  МЖМБС сәйкес жүргізіледі:

– Геоэкология и геоэкологиялық жобалау;

– Табиғатты қорғау қызметтерін басқару.

Келесі пәндер оқылады: экологиялық қауіпсіз үрдістер мен өндірісті басқару, қоршаған ортаны экологиялық бағалау және т.б.

573 просмотр