Сборник материалов ІV Международного Студенческого форума «Зеленый мост через поколения»

Сборник материалов ІV Международного Студенческого форума «Зеленый мост через поколения»

4-ый Международный  Студенческий Форум

«Зеленый Мост Через Поколения»

Алматы, Казахстан, 10-11 Апреля 2014 года

                    ***

4th International Student Forum

«Green Bridge Through Generations»

Almaty, Kazakhstan, 10-11 April 2014

                    ***

«Жасыл Көпір  — Ұрпақтан-Ұрпаққа»

4-ші Халықаралық Студенттік Форум

Алматы, Қазақстан, 2014 жыл, 10-11 Сәуір

1 471 просмотр