VІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Жаратылыстану және ауылшаруашылық ғылымдары саласындағы ғылым мен білімнің өзекті мәселелері»

VІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Жаратылыстану және ауылшаруашылық ғылымдары саласындағы ғылым мен білімнің өзекті мәселелері»

Сізді Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде 2019 жылдың 17 мамырында өтетін «Жаратылыстану және ауылшаруашылық ғылымдары саласындағы ғылым мен білімнің өзекті мәселелері» атты академик Қ.Ташеновтың 90 жылдығына арналған VІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның жұмысына қатысуға шақырамыз.

Конференция жұмысы келесі бағыттар бойынша жоспарлануда:

1. Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудағы ғылымның жетістіктері мен келешегі.
2. Экология-географиялық зерттеулер.
3. Химия саласындағы ғылым мен білімнің өзекті мәселелері
4. ЖОО-да және мектепте білім беру үдерісін оңтайландыру.
5. Өсімдік және жануарлар әлемінің биология-генетикалық зерттеулері.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.
Конференцияға қатысу үшін өтініш және баяндама мәтіні (қоса берілген талаптарға
сәйкес ресімделген) және конференцияны ұйымдастыру және баспа шығындарын өтеу үшін 3000 (үш мың) теңге мөлшерінде тіркеу жарнасы ұсынылуы қажет. ТМД және РФ қатысушылары үшін жарна төлем жүргізу кезіндегі ХВҚ курсы бойынша жүзеге асырылады. Баяндамаларды 2019 жылдың 01 сәуіріне дейін электронды нұсқада жіберу керек.
Конференция материалдарынан еңбек жинағы басып шығарылады.

Ұйымдастыру жарнасын келесі деректемелерге аударуды сұраймыз: ЖИК КZ 938560000000013451, «ЦентрКредит банкі» АҚ Петропавл қ., БИК KCJBKZKX, коды 16, БИН 960340000702 төлем коды 859, төлем тапсырыстарында көрсетілуімен: «Аты-жөні, Ғылым мен білімнің өзекті мәселелері».
Іссапар шығындары қатысушылар есебінен.
«Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудағы ғылымның жетістіктері мен келешегі» бағыты бойынша мақалалардың материалдарын мына мекенжайға жіберу керек:
E-mail: Inna.vital@mail.ru
Басқа бағыттар бойынша мақалалардың материалдарын мына мекенжайға жіберу керек:
E-mail: bdoskenova@mail.ru
Тeлефон: +7 (7152) – 46-48-95, 49-40-42 (қосымша № 10-37 (декан), 10-36 (деканат))
Хабарлама немесе баяндама мәтіні А 4 форматында орындалады, 5 беттен аспауы керек, Word редакторында, 12 шрифт (әдебиеттер тізімі үшін 10 шрифт), интервал 1.0, шрифт “Times New Roman”, барлық өрістер 25 мм, ӘОЖ көрсетіледі.
Конференция материалдарының жинағы тікелей көшіру әдісі арқылы жасалады. Осыған байланысты, ғылыми мақалалар мұқият редакцияланған, жоғарыда көрсетілген барлық талаптарға сай түрде ұсынылуы тиіс. Ғылыми дәрежесі жоқ авторлар мақалаларына (PhD) докторы ғылымдарының немесе ғылым кандидатының рецензиясын қоса жіберу керек.
Көрсетілген мерзімнен кеш немесе талаптарға сай ресімделмеген материалдар қарастырылмайды және авторларға қайтарылмайды.

Ұйымдастыру комитеті
Мақала немесе баяндаманы ресімдеу үлгісі
ӘОЖ 691.33

БІЛІМДІ БАҚЫЛАУДЫҢ РЕЙТИНГІЛІК ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕ

Б.Т. Әбілева, Д.С. Сыздықова
(М.Қозыбаев атындағы СҚМУ)

Мақаланың негізгі мәтіні.

Әдебиет:
1. Байтенов М.С. В мире редких растений. Алма-Ата: изд.Кайнар, 1985.
2. Вилков В.С., Гайдин С.Г., Губин С.В., Зубань И.А., Красников А.В. Результаты мониторингагусеобразных птиц в Северо-Казахстанской области весной 2011 г//Материалы международной научно-практической конференции «Независимый Казахстан и научное наследие академика М. Козыбаева». – Петропавловск, 2011. – С. 54-59.
3. Баекенова М.К. и др. Экологические проблемы аграрного сектора экономики Казахстана // Научно-прикладные исследования в области охраны окружающей среды. – Алматы, 2006. – С. 59-67.
4. «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана.Статистический сборник АРКС Астана, 2009.
Конференцияға қатысу үшін өтініш

Тегі______________________Аты ___________ Әкесінің аты_________________
Ұйым, лауазымы
(каф.оқытушысы …, топ студенті … .)
Ғылыми дәрежесі, атағы
Мекен-жайы (толық)
Автордың телефоны (үй, қызм.)
Автордың электронды мекен-жайы
Баяндама тақырыбы
Секция (нөмірі мен атауын көрсету)
Ұйымдастыру жарнасы (төлем тапсырмасының № , келуі бойынша)_________________
Қонақ үйде алдын ала орынға тапсырыс беру қажеттілігі ____________________________
Күні________________________________________ Қолы__________________________

907 просмотр

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>