«XXI ғасырдың жаһандық қатерлері» атты пәнаралық Төртінші семинар

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 2016 жылдың 22  қарашасында сағат 1500 –де әл-Фараби қітапханасының 4 қабатында (Ақ зал)  тұрақты түрде жүргізіледі деп көзделіп отырған «XXI ғасырдың жаһандық қатерлері» атты пәнаралық Төртінші семинар өтеді.

Ғаламдық өзгерту соңғы онжылдықта географиялық ғылымның іргелі тақырыбы болды. Ұлттық «Global Research Change» неғұрлым көп салалы жолмен жаһандық экологиялық және әлеуметтік өзгерістер зерделеу мақсатында жаңа пәнаралық комитетінің (Болашақ Жер) бірге болып отыр. Осы мағынада, болашақ Жер бастамасы тұрақты даму бойынша БҰҰ Конференциясында (Рио + 20) 2012 жылдың  маусымында жарияланды.

Биометеорология ондаған жылдар бойы атмосфералық процестер мен тірі организмдер, өсімдіктер, жануарлар мен адамдар арасындағы өзара іс-қимылды оқыған пәнаралық ғылым болып табылады. Биометеорология Халықаралық қоғамы ауа райы және климат барлық тіршілік иелерінің әл-ауқатына қалай әсер ету басты сұраққа жауап табуға тырысып 1956 жылы құрылды. Комиссия мүшелерінің қарастыратын тақырыптардың кейбір мысалдары (климат фенологиясы және адам денсаулығы, жануарлар  биометеорологиясы, климат және туризм) мыналарды қамтиды:
• – ауыл шаруашылығының өнімділігі мен ауа-райының арасындағы байланыс;
• – климаттың өзгеруі және дамушы аурулар; адам денсаулығына ауа райының және климаттың әсері;

соңғы жылдары климаттың өзгеруіне салдарынан өсімдіктер географиясының өзгерісі;
• – жануарлардың климаттың өзгеруіне бейімделуі арқылы  жануарлардың жойылып кетуін алдын алу;

  • - климаттың өзгеру салдарынан маусымдық өзгерістер фенофоздың (тозаң өндіру) өзгерісі
    • – атмосфера-физиология өзара түсіндіруге байланысты биофизикалық моделді дамыту;
    • – жануар және адам бейімдеу жақсарту үшін жаңа технологияларды пайдалану (биотехнология, гендік-инженерия және модельдеу)
    • – Биометеорологиялық болжау негізінде ерте ескерту жүйесін дамыту;
    Аталған тақырыптардың көпшілігі айқын географиялық өлшемі бар әлеуметтік және дене өлшемдері біріктірілген. Қазіргі уақытта, климаттық қызметтер үшін жаңа жаһандық рамалық негіз ауыл шаруашылығы және азық-түлік қауіпсіздігі, сумен қамтамасыз етілуі және денсаулық сақтау сияқты мәселелерге бағытталған. Бұл негіз экологиялық салдарын жұмсарту және ауа райы өзгермелілігі және климаттың өзгеруіне бейімделу стратегиясын анықтау мақсатында әртүрлі масштабтағы жаһандық мәселелерін зерттеу үшін үлкен мүмкіндік туғызды.
1,132 просмотр

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>